Preview Mode Links will not work in preview mode

Dział Zagraniczny


Jul 3, 2019

Choć tylko 4 proc. obywateli Kanady to rdzenni mieszkańcy kraju, to w zasmucających statystykach należą do czołówki: co czwarty więzień ma takie pochodzenie (wśród kobiet co trzecia więźniarka), co trzecie dziecko nie kończy podstawówki, a połowa żyje poniżej granicy ubóstwa, trzykrotnie częściej popełniają samobójstwa niż członkowie innych grup społecznych, a nieletni targają się na swoje życie aż sześć razy częściej niż ich koledzy o innym kolorze skóry.

To wszystko pokłosie zbrodniczej polityki, jaką Kanada prowadziła wobec rdzennej ludności: należącym do niej rodzinom przymusowo odebrano 150 tys. dzieci, które umieszczono w szkołach stosujących kary cielesne niewiele odbiegające od zwykłych tortur.

O tym, jak dziś Kanada rozlicza się z tą bolesną przeszłością, opowiada Joanna Gierak-Onoszko: reporterka i autorka książki "27 śmierci Toby’ego Obeda", której tematem są właśnie losy dzieci wtłoczonych do tego systemu szkolnego.

Więcej materiałów Działu Zagranicznego znajdziesz na:

- blogu: http://www.dzialzagraniczny.pl/

- Facebooku: https://www.facebook.com/Dzial.Zagraniczny/

- Instagramie: https://www.instagram.com/dzialzagraniczny/